baner
уторак, 03 април 2018

Потписан Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања

Општина Врбас је заједно са још три општине из Војводине (Нови Бечеј, Сремска Митровица и Суботица) учествовала у пројекту ИПА II “Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју у земљама Западног Балкана и Турске“, који се спроводио у сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министрства здравља, Министрства образовања, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и УНИЦЕФ-а, и Центра за права детета из Београда, уз финасијску подршку Европске уније.

Током 2017. године професионалци из различитих система који се баве заштитом деце, континуирано су пролазили акредитоване едукације, након чега је формиран Интерсекторски тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у нашој општини, у коме Центар за социјални рад врши функцију координатора. Као продукт наведених активности израђен је Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања за општину Врбас, који је потписан 30. марта 2018. године у Малој Сали општине Врбас. Потписивању Протокола присуствовали су: председник Општине Врбас - Милан Глушац; члан општинског већа за соц. заштиту - Данијела Илић, директор ЦСР Врбас - Нада Батрићевић, члан тима испред ЦСР Врбас - мастер Дарја Радовић Крчмар, председница Основног суда у Врбасу - Весна Зековић- Марковић, заменица јавног тужиоца у Врбасу - Ивана Славиковић, начелник ПС Врбас - Владо Глођовић, директор Дома здравља Врбас - др Јасмина Асси, заменик директора Опште болнице Врбас - др Милан Миловић, помоћник директора ПУ “Бошко Буха“ - Дешић Небојша, директори или њихови пуномоћници из свих 9 основних школа у општини Врбас као и директори средњих школа.

Центар за социјални рад, као координатор Инерсекторског тима за заштиту деце од насиља, задужен је за планирање, реализацију и евалуацију Протоколом дефинисаних облика сарадње. Протоколом се дефинишу начела међусекторске сарадње и начела заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, међусобне обавезе у низу оперативних поступака у остваривању сарадње у превентивном деловању и свим фазама заштите деце које су дефинисане Општим протоколом и посебним протоколима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.
Сврха Протокола је да се осигурају услови за делотворан и целовит рад свих актера који раде на унапређенују превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања у општини Врбас. Сва деца имају право на заштиту од насиља.

Циљеви Протокола су :

  • Унапређење превенције и остваривање права детета на заштиту од насиља, развојем програма и активности на подизању нивоа свести грађана, а посебно деце, уз њихово активно учешће, о проблему насиља и формирање ставова о неприхватљивости свих видова насиља и у свим окружењима
  • Унапређење међусекторске сарадње на заштити деце од насиља успостављањем ефикасних и јединствених процедура, међусобним обавештењем разменом података о случајевима насиља која ће се осигурати брзо и координисано поступање у ситуацијама заштите децеод насиља, занемаривања и злостављања.
  • Унапређење делотворности и брзине поступања у ситуацијама заштите деце од насиља кроз осигурање координисаног и усаглашеног поступања свих субјеката који учествују у заштити детета (потписника Протокола)
  • Повећање броја откривених случајева насиља над децом
  • Осигурање безбедности укључених професионалаца.

Протоколом ће се поштовати основни принципи Конвенције о правима детета и Устав Републике Србије:

  1. Право детета на живот, опстанак и развој
  2. Право на недискриминацију
  3. Право на најбољи интерес детета
  4. Право детета на партиципацију.

Заштита живота, опстанка, развоја, безбедности и сигурности детета је најважији принцип поступања.

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net