baner

 

Послове у ЦСР обављају:

•  Директор – дипл.социјални радник

•  Управно-правне послове- 2 дипл. правника, један правник је на породиљском одсуству и ангажован је дипл.правник са положеним правосудним испитом

•  Посао супервизора- 1 дипл. педагог

•  Послове водитеља случаја- 8 стручних радника ( 2 дипл. социјална радника и 2 соц.радник, 4 дипл. психолог, један психолог је на породиљском одсуству и на његово место су ангажована два психолога са половином радног времена, који су ангажовани на пословима пријемног радника и пословима који су поверени одлуком СО Врбас о социјалној заштити и 1 дипл.педагог и 1 мр.педагогије

•  Послове који се односе на материјална давања- 2 социјална радника

•  Административно-финансијске послове- 3,5 ( 1 шеф рачуноводства дипл. економиста, 2 административна радника са ССС, 1 административни радник са ½ радног времена са ССС)

•  Административни посао у Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју- 1 извршилац са ССС

•  Послови возача- 1 извршилац са ССС

•  Послови спремачице- 1 извршилаца са ОШ

  

 

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net