baner

МЛАДИ, ОДРАСЛИ И СТАРИ

 

Број пунолетних корисника у ЦСР по корисничким групама и старости у 2014. години

 

Корисничкегрупе

Млади (18 - 25)

Одрасли (26 - 64)

Старији (65 - 79)

Старији (80 и више)

УКУПНО

Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од занемаривања

11

52

6

2

71

Особе са инвалидитетом

49

221

51

6

327

Особа са друштвено неприхватљивим понашањем

36

39

0

0

75

Особе које имају потребе за домским смештајем и другим услугама социјалне заштите у локалној заједници

116

432

300

21

869

Материјално угрожене особе

375

1755

81

39

2250

Страни држављани и лица без држављанства у потреби за социјалном заштитом

0

0

0

0

0

Жртве трговине људима

0

0

0

0

0

Остали

2

16

4

0

22

  

У старосној групацији младих највећи број су у систему социјалне заштите из разлога материјалне угрожености -375 лица. Седморо младих је било на смештају у хранитељску породицу, а десеторо је смештено у установу социјалне заштите. Такође њих 4 је користило услугу народне кухиње, осталих 72 младих је користило услугу једнократне новчане помоћи. Потом имамо 49 младих са сметњама у развоју (већина њих је остварило право на туђу негу и помоћ или увећани додатак) . 10 младих са сметњама у развоју су на смештају у установи социјалне заштите. У групацији млади са сметњама у развоју најбројнији су са интелекуалним инвалидитетом њих 33, па следе са телесним инвалидитеом њих 9, са комбинованим сметњама 4 и ментални и сензорни инвалидитет 3. У 2014.години 36 младих је са неприхватљивим понашањем (починиоци прекрајних или кривичних дела – старији малолетници). 11 младих који су жртве насиља и то свих 11 је трпело психичко насиље. У категорији младих 7 њих је под сталним старатељством, и свих 7 је у потпуности лишено пословне способности( 5 мушкараца и 2 жене), од тога је 5 под стартељством сродника а 2 је под старатељством Центра.

У категорији одраслих корисника најбројнији су материјално угрожене особе , њих 1755, па следе 432 одрасле особе које су имале потребу за домским збрињавањем ( њих 9 је било на смештају у хранитељској породици, 57 их је на смештају у установи социјалне заштите 33 мушкарца и 24 жене) или већ неким видом услуге социјалне заштите у локалној заједници ( помоћ у кући, народну кухињу је користило ,- 100 лица...) Велики је и број одраслих особа са инвалидитетом , њих 221 (130 мушкараца и 91 жена), најбројнији су са телесним инвалидитетом -79 лица, следе са интелектуалним- 63лица и менталним инвалидитетом-63, сензорним 13 и 3 са комбинованим сметњама. Већина њих су остварили право на туђу негу и помоћ или увећани додатак за туђу негу и помоћ. 51 одрасла особа нам се обратила због насиља које трпе од члана породице и 39 лица је евидентирано са друштвено неприхватљивим понашање. У групацији одраслих лица 61 је било под сталним старатељством ( 40 јебило под стратељством сродника а 21 је под старатељством Центра) а 6 одраслих лица је било под привременим старатељством.

У старосној групи старих највећи број ( 321старо лице) имао је потребу за домским смештајем (њих 104 је било на смештају – од тога 33 мушкарца и 71 жена), или некм услугама социјалне заштите у локалној заједници ( народну кухињу је користило 10 лица, а 14 помоћ у кући и 193 лица право на једнократну новчану помоћ...). Нажалост у 2014.години била је велика смртност лица која су била на домском смештају и то 25 лица је преминуло., Особе са инвалидитетом је било 57 ( 20 мушкараца и 37 жена). Структура инвалидности је следећа: телесних инвалида има 34, менталних 16, сензорних 4, 2 са интелектуалним инвалидитетом и 1 са комбинованим сметњама. Нажалост 8 старих је било изложено неком виду насиља у породици, и то најчешћеод стране своје деце.. Под старатељством је 27 старих лица, од тога 9 је под старатељством сродника а 5 је под старатељством Центра . 13 старих лица су стављена под привременим старатељством у предметима смештаја у установу социјалне заштите.

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net