baner

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице:

•  Право на једнократну новчану помоћ

•  Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу,

•  Право на путне трошкове и исхрану пролазника

•  Право на наканаду трошкова сахране

•  Право на бесплатан оброк

•  Социјално становање у заштићеним условима

•  Бенефиције у плаћању комналних услуга за кориснике НСП

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања и ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот :

•  Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

•  Помоћ и нега у кући за децу и младе, одрасла и старија лица са инвалидитетом

•  Помоћ и нега у кући за старија лица

•  Услуге клуба за старија лица

•  Услуга смештаја у прихватилишту за децу младе

•  Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља и жртве трговине људима

•  Услуга смештаја у прихватилиште за одраса и старија лица

•  Становање уз подршку за младе који се осамостаљују „Кућа на пола пута“

•  Услуге персоналне асистенције

Законом о социјалној заштити предвиђено је да се из буџета јединице локалне самоуправе према утврђеним потребама и финансисјким могућностима могу финансирати и:

•  Дневне услуге у заједници

•  Услуге подршке за самосталан живот, осим услуге за становање уз подршку за особе за инвалидитетом

•  Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге

•  Остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне самоуправе

•  Програми рада чији је оснивач јединица локалне самоуправе

•  Програми унапређења социјалне заштите у јединици локалне самоуправе

•  Иновативне услуге

Одлуку о врсти и нивоу коришћења права и услуге доноси Општина Врбас.

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net