baner

 

Укупан број корисника према старосним групама (деца, млади, одрасли,старији) на активној евиденцији ЦСР Врбас

Корисници по узрасту

Број корисника током 2014.год.

Стање на дан 31.12.2014.год.

 

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

Деца (0-17)

680

606

1286

511

482

993

Млади (18-25)

248

290

538

167

162

329

Одрасли (26-64)

1126

1317

2443

865

908

1773

Старији (65 и више)

164

336

500

120

248

368

Укупно

2218

2549

4767

1663

1800

3463

 

Важно је истаћи да је број корисника током 2014.године био у знатном порасту у односу на 2013.годину (4437 корисника), што указује да се проблематика усложњава и да су тежа времена.

Корисници су разврстани по узрасту и полу. Анализирајући табелу примећујемо да је највећи број корисника из групе одраслих, па следе деца, па млади и на крају стари. Такође се евидентира да предњачи број жена што је у складу са статистичким показатељим Пописа из 2011.године.

Стање корисника је веће у току извештајног периода него на крају године, што је резултат повлачења једног броја предмета у пасиву из различитих разлога, као што је престанака потребе, пресељење корисника на територији друге општине или смрт .

Учешће корисника социјалне и породично-правне заштите у укупном броју становништва општине износи око 11%.

 

 

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net