baner

 

Кретање броја корисника у ЦСР у 2014. години

Староснегрупе

Пренети

Новоевидентирани

Реактивирани

Укупно у 2014.

Стављени у пасиву

Деца (0-17)

900

113

273

1286

293

Млади (18-25)

361

31

146

538

209

Одрасли (26-64)

1746

111

586

2443

670

Старији (65 и више)

381

71

48

500

132

У К У П Н О

3388

326

1053

4767

1304

 

Укупан број корисника који је први пут уписани у регистар током 2014.године је 326,од тога 113 деце, 31 младих, 111 одраслих и 71 старо лице. Највећи број одраслих новоевидентираних се јавља ради задовољавања основних егзистенцијалних потреба, а старији се углавном јављају ради остваривања права као што су туђа нега и помоћ, ради смештаја у установу социјалне заштите – дом за стара лица, као и остваривања права на једнократну новчану помоћ. Деца се једним делом јављају као чланови породица које су оствариле право на сталну новчану помоћ, а један део се јавља као починиоци прекршајних или кривичних дела, такође се један део деце јавља везано у поступцима када се родитељи споре око вршење родитељског права, и њих десет су били у ситуацијама занемаривања од стране родитеља.

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net