baner

 

Укупан број корисника (15 и више година) према школској спреми и полу у 2014. години

Школска спрема

М

Ж

Укупно

Без школске спреме

236

347

583

Основна школа

352

439

791

Средње образовање

650

731

1381

Више и високо oбразовање

37

116

153

Непознато

215

251

466

УКУПНО

1490

1884

3374

 

Из горе наведене табеле се уочава да је у укупном броју више затупљено жена у односу на мушкарце, да највише их има са завршеним средњошколским образовањем, па следи основношколско образовање. Велики је број и корисника без школске спреме, али у тој групацији већину чине деца предшколског образовања и незнатан број су одрасли и старији са непотпуном школом.

Када говоримо о пребивалишту корисника можемо истаћи да је подједнако присуно и градско становништво као и сеоско, што говори да су наше услуге свим грађанима општине једнако доступне.

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net