baner

Полазни основ

Кретање броја корисника социјалне помоћи током 2013. године као и кретање броја захтева за новчану социјалну и друге видове помоћи у 2014. години полазни је основ за планирање заштите и помоћи осиромашеним суграђанима. Пројекција је да ће до у 2015. Години обухватом од око 4.500 корисника у различитим облицима права број корисника бити на нивоу претходне две године. Такво кретање последица је незапослености, смањеног тржишта сезонског рада, исцрпљености породица у којима су супружници остали без посла. 

Повећан је број породица које се обраћају због болести једног члана или више чланова породице, захтевног лечења, дуговања за комуналне услуге, дуговања за утрошену електричну енергију, школовања деце и сличних проблема.

Број лица која су обухваћена правом на новчану социјалну помоћ јесте повећан, посебно у периоду од децембра до фебруара када је најтеже зарадити кроз повремене и привремене послове.
Повећан је број лица која се обраћају нашој служби тражећи заштиту од насиља у породици, повећан је број захтева за смештај у установу социјалне заштите, а посебно је важно истаћи да се у свакодневном раду све више суочавамо са сложеном проблематиком ( лица са поремећајем у понашању и са психијатриском дијагнозом) а да нисмо у могућности да адекватно одговоримо, обзиром да тај проблем није системски решен.

Циљ програма

1. Јачање локалних ресурса за доношење и имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите

Индикатори:

 • Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите
 • Донета Стратегија развоја социјалне заштите у општини Врбас
 • Број корисника мера и услуга социјалне заштите обухваћених Одлуком о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке
 • Број радника на пружању услуга и стручних радника који се финансирају из локалног буџета
 • Број лиценцираних пружалаца услуге

2. Развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама

Индикатори

 • Број ванинституционалних облика заштите
 • Укупан број корисника ванинституционалне заштите
 • Број права на услуге из социјалне заштите дефинисане Одлуком о социјалној заштити
 • Висина буџетских средстава за услуге социјалне заштите по Одлуци

3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама

Индикатори

 • Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити
 • Проценат буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима
 • Број лица корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета

Правци даљег рада:

 • Примена закона о социјалној заштити и других релевантних закона и подзаконских аката;
 • Умрежавање институција и развијање партнерства;
 • Развијање услуге Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју;
 • Подстицање локалне самоуправе за увођење нових услуга у локалној заједници

 

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net